ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว บ้านเหล่าดง ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน ส.ค. 2564 6 ก.ย. 64 9
ทะเบียนรายชื่อผู้เข้าพักรักษาตัว ศูนย์พักคอยหนองบัวอุ่นใจ ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 17 ส.ค. 64 30
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน ก.ค 2564 3 ส.ค. 64 25
ประกาศสัดส่วนประชาคมระดับภาพรวม 5 ก.ค. 64 26
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน มิ.ย 2564 4 มิ.ย. 64 34
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 29 พ.ค. 64 33
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน เม.ย 2564 5 พ.ค. 64 49
ประกาศ เรื่องขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 30 เม.ย. 64 51
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน มี.ค 2564 19 เม.ย. 64 45
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ประจำปี พ.ศ.2564 26 มี.ค. 64 77
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน กพ. 2564 2 มี.ค. 64 71
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน มค. 2564 9 ก.พ. 64 96
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน ธค. 2563 5 ม.ค. 64 62
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน พย. 2563 30 ธ.ค. 63 60
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จ.มุกดาหาร 27 พ.ย. 63 165
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน ตค. พ.ศ.2563 6 พ.ย. 63 56
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 27 ต.ค. 63 62
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน กย. 2563 7 ต.ค. 63 54
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน สค. 2563 3 ก.ย. 63 73
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน กค. 2563 5 ส.ค. 63 60
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน มิย. 2563 3 ก.ค. 63 62
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน พค. 2563 5 มิ.ย. 63 72
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 27 พ.ค. 63 24
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 27 พ.ค. 63 32
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินจากกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2563 22 พ.ค. 63 26
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินจากกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2563 22 พ.ค. 63 24
คำสั่งองคฺ์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 31 มี.ค. 63 16
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จ.มุกดาหาร 29 พ.ย. 62 25
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2562 18 ธ.ค. 61 113
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การรับยื่นแบบและการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2562 18 ธ.ค. 61 130