คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายจามลี ประทุมลี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เบอร์โทร : 042-041089​


นายวิน จิตอามาตย์
รองนายกฯ


นายธัชเวศย์ คำมุงคุน
รองนายกฯ


นายทศนัย สีกาลัง
เลขานุการนายกฯ